JAPANESE RESTAURANT MANILA RESTAURANT

Izakaya Kenta MANILA

 

G/F Malate Bayview Mansion, 1781 M. Adriatico St. Malate

Izakaya Kenta MANILA

 

-JAPANESE RESTAURANT, MANILA, RESTAURANT
-, , , ,

Copyright© Philippines Nightlife Maps BAKESTA , 2020 All Rights Reserved.